تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-4) , صفحات (209-232)

عنوان : ( ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , محمدعلی فلاحی , قهرمان عبدلی , جلال دهنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران تاسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکننده گاز از شکل گیری یک کارتل گازی شد. از این رو نگاه بسیاری از کشورهای مصرف کننده تنها دستاورد شکل گیری چنین مجمعی، برهم خوردن امنیت عرضه گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود.

کلمات کلیدی

, مجمع کشورهای صادرکننده گاز, قیمت گاز و مدل سهمیه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045070,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and فلاحی, محمدعلی and قهرمان عبدلی and دهنوی, جلال},
title = {ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {April},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {209--232},
numpages = {23},
keywords = {مجمع کشورهای صادرکننده گاز، قیمت گاز و مدل سهمیه بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A فلاحی, محمدعلی
%A قهرمان عبدلی
%A دهنوی, جلال
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2014

[Download]