کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی , 2014-06-26

عنوان : ( بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران )

نویسندگان: احمد کاویانی پور , مسعود همایونی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره وری در سازمان دهی صنایع هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا بررسی عواملی که می تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی تر شدن فعالیت شرکت ها درصنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می باشد.رقابت پذیری بعنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد و با توجه به ضعف ساختار و عمکرد بنگاه های اقتصادی در صنعت کشور، شناخت فاکتورهای اثر گذار، درجه بندی آنها و بدست آوردن جایگاه در بازارهای جهانی را تسهیل می نماید. هدف ما در این مقاله بررسی تاثیر شاخص های کلیدی رقابت پذیری بر عملکرد صنایع در ایران می باشد. در این تحقیق از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در سال های 88 - 1384 استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده یک رابطه مشخص میان رقابت پذیری و شاخص هایی همانند قدرت نفوذ، فعالیت های صادراتی، شایستگی مدیران، محل و اندازه صنایع می باشد.

کلمات کلیدی

, رقابت پذیری, ساختار بازار, صنعت, بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045072,
author = {کاویانی پور, احمد and همایونی فر, مسعود and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران},
booktitle = {کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رقابت پذیری- ساختار بازار- صنعت- بهره وری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران
%A کاویانی پور, احمد
%A همایونی فر, مسعود
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
%D 2014

[Download]