مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-7) , صفحات (131-170)

عنوان : ( اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , اعظم قزل باش , محمد دانش نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از جمله کشورهای صادرکننده نفت به شمار می آید. از آنجایی که درآمد حاصل از صدور نفت مهمترین منبع مالی تامیت بودجه کشور محسوب می شود به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیت های اقتصادی تاثیر چشمگیری دارد.

کلمات کلیدی

, قیمت نفت, متغیرهای کلان اقتصادی, آزمون یوهانسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045073,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and قزل باش, اعظم and محمد دانش نیا},
title = {اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-1626},
pages = {131--170},
numpages = {39},
keywords = {قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصادی، آزمون یوهانسون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد ایران
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A قزل باش, اعظم
%A محمد دانش نیا
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2012

[Download]