هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی )

نویسندگان: سعید محمدخانی , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سنتز خود پیشرونده دمای بالا )SHS( یکی از روش های پیشرفته و نوین تولید سرامیک ها ، کامپوزیت های سرامیک/فلز )cermet( و ترکیبات بین فلزی می باشد. این مواد با استفاده از روش SHS با صرف هزینه ، زمان و انرژی کمتر و خلوص بیشتری نسبت به روش های رایج دیگر تولید می شوند. در این پژوهش پوشش آلومیناید آهن )FeAl( بر روی سطح فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی ایجاد شده است. فازهای موجود در پوشش به وسیله آنالیز XRD مشخص شده اند و ریزساختار پوشش ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردیده است. همچنین خواص تریبولوژیکی و مکانیکی پوشش با زیرلایه فولادی مقایسه شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که امکان ایجاد پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولادی به روش سنتز احتراقی با استفاده از پودرهای عنصری Fe و Al وجود دارد. همچنین دمای بالای حاصل از واکنش سنتز احتراقی در فصل مشترک فلز پایه/ترکیب بین فلزی باعث چسبندگی مناسب پوشش به زیر لایه می شود . به علاوه ، سختی و مقاومت سایشی قطعه پوشش داده شده به طور چشمگیری افزایش می یابد

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : سنتز احتراقی, پوشش دهی, FeAl , SH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045076,
author = {محمدخانی, سعید and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : سنتز احتراقی، پوشش دهی، FeAl ، SH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی
%A محمدخانی, سعید
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]