هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی )

نویسندگان: سعید محمدخانی , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آلومینایدهای آهن دارای از رنج وسیعی از کاربردها می باشند. آن ها لایه های اکسیدی مقاوم در محیط های بسیار خورنده تشکیل می دهند. آن ها چگالی پایین تر و خواص دمای بالای بهتری در مقایسه با بسیاری از آلیاژهای مورد استفاده کنونی دارند. هزینه تولید آن ها کم تر و پایداری شیمیایی و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون آن ها بیش تر از این آلیاژها می باشد. در این پژوهش پوشش آلومیناید آهن FeAl3 بر روی زیرلایه فولادی با استفاده از روش سنتز احتراقی تولید شده است. سنتز احتراقی از نظر هزینه و زمان و مصرف انرژی بسیار مقرون به صرفه بوده و امکان تولید مواد با خلوص بالا با این روش وجود دارد. فازهای موجود در پوشش به وسیله آنالیز XRD مشخص شده اند و ریزساختار پوشش ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی )SEM( بررسی گردیده است. فازهای موجود در فصل مشترک و پوشش با استفاده از میکروسکوپ SEM، آنالیز EDS و XRD مشخص شده است

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : سنتز احتراقی, پوشش دهی, FeAl
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045077,
author = {محمدخانی, سعید and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : سنتز احتراقی، پوشش دهی، FeAl},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی
%A محمدخانی, سعید
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]