هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی )

نویسندگان: سعید محمدخانی , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه دستیابی به تکنولوژی های کارآمد و مقرون به صرفه از نظر زمان و انرژی بسیار حائز اهمیت می باشد. سنتز احتراقی جایگزینی برای روش های متداول سنتی جهت تولید برخی مواد پیشرفته می باشد. اخیراً گزارش شده است که محققان با استفاده از روش سنتز احتراقی، پوشش هایی را بر روی زیرلایه های فلزی تولید نموده اند. فرایند سنتز احتراقی، آماده سازی مواد و تولید پوشش را در یک مرحله ترکیب می کند. در نتیجه هزینه تولید پوشش به مراتب کاهش یافته و می توان پوشش های ضخیم را با استفاده از این روش تولید نمود. ترکیب بین فلزی Fe3Al به دلیل قیمت کم، چگالی اندک، مقاومت مناسب سایشی، سهولت در تولید، پایداری شیمیایی و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون، اخیراً مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ایجاد پوششی از جنس Fe3Al بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به وسیله واکنش سنتز احتراقی مخلوط پودری آهن و آلومینیوم در سطح فلز بررسی شده است. فازهای موجود در پوشش ایجاد شده به وسیله آنالیز XRD مشخص شده اند و ریزساختار پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( بررسی گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که دمای بالای حاصل از واکنش سنتز احتراقی در فصل مشترک زیر لایه و پوشش موجب چسبندگی مناسب آن ها به یکدیگر شده و بدین ترتیب امکان ایجاد پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی به این روش وجود دارد. سختی قطعه پوشش داده شده نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد. واژه های کلیدی : سنتز احتراقی، پوشش دهی، Fe3Al، زی

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : سنتز احتراقی, پوشش دهی, Fe3Al, زیرلایه فولاد کم کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045078,
author = {محمدخانی, سعید and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : سنتز احتراقی، پوشش دهی، Fe3Al، زیرلایه فولاد کم کربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی
%A محمدخانی, سعید
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]