دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2015-01-15

عنوان : ( روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها) )

نویسندگان: مهسا صادقی نژاد , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشینه پژوهش های تحلیل شبکه در ایران بسیار اندک است. به ویژه در حوزه جامعه شناسی جایگاه واقعی پژوهش های تحلیل شبکه روشن نیست. برخی از مهم ترین دلایل کم توجهی به این روش، پیچیدگی و عدم آشنایی است. هدف این مقاله ارائه یک تصویر کلی از روش تحلیل شبکه با تأکید بر رویکردهای نظری و تکنیک ها است. مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش اول، نظریات و مفاهیم بنیادی تحلیل شبکه و همچنین دلایل ابطال سناریوهای رقیب مطرح شده است. در بخش دوم، تأکید بر تکنیک های خاص تحلیل شبکه نظیر تعیین واحد و سطح تحلیل، مرزهای شبکه، ابزار جمع آوری داده ها، اعتبارسنجی ابزار، شیوه های تحلیل و نرم افزارهای تحلیل شبکه است. سرانجام، به مرور راهبردهای اصلی تحلیل شبکه در فرآیند تحقیق پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل شبکه, رویکرد نظری, تکنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045079,
author = {صادقی نژاد, مهسا and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل شبکه، رویکرد نظری، تکنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها)
%A صادقی نژاد, مهسا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2015

[Download]