همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-02-03

عنوان : ( بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش )

نویسندگان: حسین کارشکی , رابعه اکرمی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین نظام آموزش و پرورش

کلمات کلیدی

, تخصص پژوهشی, معلم, سند بنیادین آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045080,
author = {کارشکی, حسین and اکرمی, رابعه and کرمی, مرتضی},
title = {بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش},
booktitle = {همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تخصص پژوهشی، معلم، سند بنیادین آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تخصص پژوهشی معلمان: گامی در جهت تحقق سند بنیادین آموزش و پرورش
%A کارشکی, حسین
%A اکرمی, رابعه
%A کرمی, مرتضی
%J همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]