ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W )

نویسندگان: نیلوفر یاراحمدی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز تراوش، یکی از مهمترین مراحل در طراحی و کنترل ایمنی سد های خاکی است. در این مقاله، مطالعه موردی آنالیز تراوش به کمک روش المان محدود با فرض جریان اشباع وغیر اشباع بر روی سه سد خاکی شیان، خان آباد و هاله انجام گرفته است. بدین منظور، ابتدا داده های واقعی تراوش سدهای خاکی مذکور که در دره هایی با عرض متفاوت ساخته شده اند، جمع آوری گردید و سپس آنالیز تراوش از طریق نرم افزارهای SEEP/W و SEEP/3D بر روی آنها انجام شد. آنگاه، نتایج حاصل از آنالیزهای تراوش دو بعدی و سه بعدی با نتایج بدست آمده از رفتارنگاری مجموعه ابزار دقیق نصب شده در سدهای مورد مطالعه، مقایسه شده و در نهایت با توجه به مقایسات انجام شده، تحلیل نتایج حاصل از نرم افزارهای SEEP/W و SEEP/3D انجام شد و دلایل اختلاف خروجی های بدست آمده از نرم افزارهای مذکور با یکدیگر و با داده های واقعی مورد سنجش قرار گرفت.

کلمات کلیدی

سد خاکی تحلیل تراوش دو بعدی تحلیل تراوش سه بعدی نرم افزار SEEP/W نرم افزار SEEP/3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045084,
author = {یاراحمدی, نیلوفر and خداشناس, سعیدرضا},
title = {مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {سد خاکی تحلیل تراوش دو بعدی تحلیل تراوش سه بعدی نرم افزار SEEP/W نرم افزار SEEP/3D},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W
%A یاراحمدی, نیلوفر
%A خداشناس, سعیدرضا
%J ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2011

[Download]