هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-08

عنوان : ( بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بررسی و تحلیل عدم قطعیتها در هر پروژهای امری ضروری محسوب میگردد بطوریکه بدون درنظرگیری و تحلیل این عدم قطعیتها، وقوع حالات نامطلوبی که رخداد آنها اهداف پروژه را به چالش میکشاند؛ دور از انتظار نیست . روشهای تجربی و ریاضی مختلفی جهت برآورد حجم رسوب موجود است اما همواره این روشها دارای قطعیت نبوده و باعث شکست پروژه یا استفاده از ضرایب اطمینان بالا میشود، در این راستا تحلیل عدم قطعیت میتواند راهگشا باشد. در این تحقیق، جهت برآورد دبی رسوب ورودی به سد، روش های USBR ، متوسط دسته ها، تعدیل ضریب FAO و تعدیل ضریب Fergosen استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد روش FAO متوسط دستهها و فرگوسن متوسط دستهها در برآورد دبی رسوب نتایج مطلوبتری را به همراه داشته است. در بحث عدم قطعیت، دو روش - - شبیه سازی مونت کارلو و نقطهای هار مورد بررسی قرار گرفت. بدین طریق که در در روش مونت کارلو به دلیل حجم بالای محاسبات، از برنامه نویسی رایانهای نوشته شده توسط نگارنده به زبان MATLAB برای بررسی سهم هر پارامتر در عدم قطعیت کلی حجم رسوب و محاسبه عدم قطعیت کلی استفاده گردیده است. طبق نتایج به دست آمده دبی رسوب بیشترین تاثیر و درصد هر نوع از رسوبات کمترین تاثیر را در عدم قطعیت حجم رسوب دارا هستند. همچنین روش مونت کارلو عدم قطعیت کلی را برابر با 0/1341 و روش هار 1/847 برآورد کرده است

کلمات کلیدی

, حجم رسوب, USBR , FAO , عدم قطعیت, مونت کارلو, نقطهای هار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045085,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {حجم رسوب، USBR ، FAO ، عدم قطعیت، مونت کارلو، نقطهای هار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عدم قطعیت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردی سد دوستی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]