اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03

عنوان : ( بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود )

نویسندگان: سیدمحمدجواد سیدان , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه‌های زیرزمینی برای حفاظت از جان انسان‌ها و تجهیزات مهم در زمان وقوع جنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، اثر شکل سازه‌های زیرزمینی بر رفتار این سازه‌ها در زمان انفجار با استفاده از روش عددی اختلاف محدود بررسی گردیدند. سازه‌های زیرزمینی با سطح مقطع‌های دایره‌ای٬ D شکل و مستطیلی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده تغییر شکل‌های بزرگ در پوشش سازه مستطیلی در هنگام انفجار را نشان می‌هند. همچنین این نتایج برتری جز‌ئی سازه‌های D شکل بر سازه‌های دایره‌ای را مشخص می‌کنند.

کلمات کلیدی

, بمب نفوذگر, شبیه‌سازی انفجار, روش عددی اختلاف محدود, پدافند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045088,
author = {سیدان, سیدمحمدجواد and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود},
booktitle = {اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بمب نفوذگر، شبیه‌سازی انفجار، روش عددی اختلاف محدود، پدافند غیرعامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود
%A سیدان, سیدمحمدجواد
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J اولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2014

[Download]