سیزدهمین کنگره علوم خاک , 2014-01-28

عنوان : ( اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای )

نویسندگان: محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد آلی یکی از مهم‌ترین اجزای خاک بوده و به‌دلیل تاثیر بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، بر عملکرد محصولات کشاورزی اهمیت به‌سزایی داشته و منبع ارزشمندی از نظر عناصر غذایی به‌شمار می آید (Keren et al.,1983). کود مرغی علاوه بر داشتن مواد مغذی، یکی از کودهای ارزان قیمت در مقایسه با کودهای متداول در تولید گیاهان زراعی است و از نظر داشتن نیتروژن و پتاسیم نسبت به سایر کودهای دامی غنی تر است.این آزمایش در سال 1391 در مزرعه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در قالب طرح اسپلیت پلات و به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 9 تیمارو دو رقم ذرت سینگل‌کراس KSC704 و KSC260 اجرا گردید. در کرت‌های اصلی شامل تیمارهای دو سطح کود گاوی (24 و 48 تن در هکتار)، دو سطح کود مرغی (5/9 و 19 تن در هکتار)، دو سطح کود کمپوست (16 و 32 تن در هکتار)، دو سطح کود اوره (225 و450کیلوگرم در هکتار) براساس آزمون خاک ومقادیر عناصر موجود در انواع کودهای آلی و در نظرگرفتن مقادیر آزادسازی عناصر غذایی از کودهای آلی و تیمار شاهد (بدون مصرف کود) بود. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سطوح بالاتر همه کودهای استفاده شده باعث افزایش معنی‌دار سطح پتاسیم در گیاه گردید ولی این افزایش در کودهای مختلف متفاوت بود.همه کودهای آلی بخصوص در تیمارهای دو برابر مصرف باعث افزایش غلظت و جذب بیشتر آهن در اندام های هوایی ارقام ذرت گردید.

کلمات کلیدی

, کود شیمیایی, کود آلی, آهن , پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045090,
author = {محمد قاسم زاده گنجه ای and کریمی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کود شیمیایی، کود آلی، آهن ، پتاسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای
%A محمد قاسم زاده گنجه ای
%A کریمی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک
%D 2014

[Download]