سیزدهمین کنگره علوم خاک , 2014-01-28

عنوان : ( اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای )

نویسندگان: محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصرف کودهای آلی در زراعت‌هایی چون ذرت، علاوه بر احتمال کاهش در میزان مصرف کودهای شیمیایی از بروز عوارض منفی بلندمدت به‌دلیل بهبود ساختار فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک، کاسته و به درآمد زارعین می افزاید.این آزمایش در سال 1391 در مزرعه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در قالب طرح اسپلیت پلات و به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 9 تیمارو دو رقم ذرت سینگل‌کراس KSC704 و KSC260 اجرا گردید. تیمار کمپوست 32 تن در هکتار بیشترین عملکرد و تیمارهای کود اوره در هر دو سطح کمترین مقدار را نشان دادند ،در عین حال تمام تیمارهای کودی نسبت به شاهد از عملکرد بهتری برخوردار بودند. بین رقم‌های سینگل کراس 704 و 260 در سطح 1 درصد اختلاف آماری وجود دارد که نشان‌دهنده عملکرد بیشتر رقم 704 می باشد.

کلمات کلیدی

, ذرت, رقم, کود الی و شیمیایی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045091,
author = {محمد قاسم زاده گنجه ای and کریمی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ذرت، رقم، کود الی و شیمیایی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای
%A محمد قاسم زاده گنجه ای
%A کریمی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک
%D 2014

[Download]