Iهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوارهای برشی فولادی از دهه 1970 در برخی از سازه‌های مهم جهان به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است. اساس ایده‌ی این سیستم، بهره‌گیری از میدان کششی قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می‌شود. دربرخی موارد وجود بازشو به دلایل معماری و یا عبور لوازم تاسیساتی از این سیستم امری اجتناب‌ناپذیر است. در این پژوهش، اثر ایجاد بازشو به شکل ربع دایره به منظور عبور تأسیسات بررسی می‌شود. این بازشوها در گوشه‌های پانل واقع شده اند و اثر بکارگیری سخت‌کننده در رفتار دیوار برشی فولادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به این منظور، نتایج مدلسازی نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS با یک نمونه آزمایشگاهی معتبر مقایسه‌گردید تا صحت آن بررسی شود. همگرایی خوبی میان نتایج ملاحظه شده است که بیان‌گر درستی مدلسازی است. تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) این نرم‌افزار و آنالیز مدل‌ها نشان می دهد که اثربکارگیری سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوار برشی فولادی (سختی الاستیک و مقاومت) چندان قابل ملاحظه نمی باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی, بازشو, سخت کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045093,
author = {حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی},
booktitle = {Iهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی، بازشو، سخت کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J Iهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]