کنفرانس بین المللی مهندسی عمران , 2013-11-27

عنوان : ( بررسی تاثیرات دال بر عملکرد دیوار های برشی بتنی )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به نقش کلیدی دیوار برشی در تامین امنیت سازه ها وتحمل بارهای جانبی، دستیابی به یک مدل صحیح و کامل از رفتار دیوار برشی، از ضرورت خاصی برخوردار است. فرضیات طراحی اغلب رفتار دیوار را تا حد زیادی ساده سازی می‌‌کنند و معمولا از اثرات المان‌های متصل به دیوار، در آنالیز رفتار دیوار چشم پوشی می شود. در این میان بررسی اندرکنش دال به عنوان یکی‌ از عناصر اصلی‌ متصل به دیوار با دیوار برشی، فهم جامع تری از پیچیدگی‌‌های رفتار دیوار را فراهم می سازد که می تواند به بهبود روابط آیین نامه ها و در نهایت کاهش هزینه های ساخت منجر شود. در این پژوهش سعی شده است تا با مدل سازی دیوار برشی و دال با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS و انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی نمونه های انتخابی به بررسی اندرکنش میان دیوارهای برشی و دال های کف پرداخته و نقش اثرات دال بر عملکرد دیوار برشی مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه این اندرکنش روی پارامتر های مختلف رفتار دیوار مانند ظرفیت برشی و خسارت های کششی و فشاری، مورد تحلیل واقع شود و نتایج آن با حالت معمول که از این اثرات چشم پوشی می‌‌شود مقایسه گردد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: دیوار برشی بتنی, دال های کف, ظرفیت برشی, اندرکنش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045094,
author = {حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی تاثیرات دال بر عملکرد دیوار های برشی بتنی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی عمران},
year = {2013},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: دیوار برشی بتنی، دال های کف، ظرفیت برشی، اندرکنش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات دال بر عملکرد دیوار های برشی بتنی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
%D 2013

[Download]