چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-04-23

عنوان : ( بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل مودال، روند شناسایی ویژگیهای دینامیکی ساز هها با به کار بردن مودهای ارتعاشی آن ها می باشد . یک روش سودمند و دقیق برای ارزیابی سازه ه ا، آزمایش غیر مخرب ارتعاشی است . این روش بر این اساس است که خسارت در یک سیستم سازه ای منجر به تغییر ویژگی های دینامیکی آن سازه خواهد شد . در این تحقیق ، آزمایشات گوناگونی به منظور بررسی ارتباط میان خسارت سازه و تغییرات در مشخصه های دینامیکی یک سیستم سازه ای انجام شده است. برای این منظور چهار قاب با ستونهایی از جنس مواد پلاستیکی فشرده و کف های چوبی با تعداد طبقات مختلف تهیه شد و اثر خسارت بر خواص دینامیکی ستونهای قابها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش خسارت در نمونه ها، فرکانسها کاهش یافته و میرایی سازه افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: آزمایش مودال, فرکانس, میرایی, قابهای برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045095,
author = {حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی},
booktitle = {چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: آزمایش مودال، فرکانس، میرایی، قابهای برشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2008

[Download]