چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2014-08-19

عنوان : ( الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم )

نویسندگان: محمد رضائی , سیدامین حسینی سنو , علی اصغر یاری فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده- یکی از فامتورهای بسیار مهم در شبکه های حسگر بی سیم، طول عمر شبکه می باشد. منبع انرژی در شبکه بسیار محدود می باشد. بنابراین برای افزایش طول عمر شبکه بایستی در مصرف انرژی صرفه جویی شود. یکی از راههای مصرف بهینه انرژی استفاده از روش خوشه بندی است که با عٍ توزیع یکنواخت با و مصرف انرزی در سطح شبکه می شود. در این مقاله روش جدیدی برای انتخاب بهینه سرخوشه و خوشه بندی بر اساس اعتماد با استفاده از منطق فازی ارائه شده است. حسگر های سرخوشه به کمک قوانین فازی بر اساس متغیر های انرژی و تعداد حسگر ها ی همسایه از بین حسگر های با قابلیت اعتماد بالا انتخاب می شوند. به این ترتیب بهترین و مورد اعتمادترین حسگرها به عنوان سرخوشه انتخاب می شوند. همچنین به کمک شعاع بدست آمده به صورت فازی می توان اندازه خوشه ها را با توجه به فاصله سرخوشه از ایستگاه اصلی کنترل کرد یعنی خوشه های نزدیک به ایستگاه اصلی بزرگتر از خوشه های دورتر می شوند. نتایج شبیه سازی با MARLAB نشان می دهد پروتکل پیشنهادی توانسته طول عمر شبکه را نسبت به پروتکل EECS و پروتکل LEACH افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه – خوشه بندی, اعتماد, منطق فازی, شبکه های حسگر بی سیم, طول عمر شبکه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045108,
author = {رضائی, محمد and حسینی سنو, سیدامین and علی اصغر یاری فرد},
title = {الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کلید واژه – خوشه بندی، اعتماد، منطق فازی، شبکه های حسگر بی سیم، طول عمر شبکه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم
%A رضائی, محمد
%A حسینی سنو, سیدامین
%A علی اصغر یاری فرد
%J چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2014

[Download]