همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز , 2014-12-17

عنوان : ( بررسی حساسیت بیوسنسور میکروبی لومینسانس به چندین ترکیب آلی پرخطر )

نویسندگان: منصور مشرقی , مهناز صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشات زیستی مختلفی طراحی شده اند که ارزیابی دقیق و مستقیمی از میزان سمیت مواد آلاینده پرخطر بدست می دهند. در یکی از انواع این تست ها از بیوسنسورهای میکروبی لومینسانس استفاده می گردد که در آن مواد آلاینده بر متابولیسم میکروارگانیسم تاثیر گذاشته و در نتیجه میزان تولید نور کاهش یا افزایش می یابد که این سنجش می تواند رابطه ای با مقدار و حتی نوع آلاینده داشته باشد. در این تحقیق از باکتری لاکس مارکدار شده E.coli SM10 به همراه بعضی از باکتریهای استاندارد دیگر جهت این بررسی استفاده گردید. نتایج اثرات مواد آلی مختلف نشان داد که بیوسنسور میکروبی E.coli SM10 S1 حساسیت بالاتری نسبت به نمونه استاندارد بین المللی داشته و همچنین روند کاهش نور در برابر افزایش غلظت مواد آلاینده منظم می باشد. روند حساسیت باکتری SM10 S1 با افزایش غلظت مواد آلی نیز روند قابل قبول و منطقی بوده است بطوریکه با افزایش غلظت بنزن از شدت نور لومینسانس بتدریج کم شده است. این روند کاهشی در مورد باکتری شاهد DH5α pJAMA نیز مشاهده گردید اما بطور نامنظم. بنابراین از این سویه بعنوان یک هشداردهنده سریع و ارزان جهت بررسی خطر آلوده بودن مواد مختلف خصوصا آبهای آشامیدنی و مواد غذایی به این مواد آلی پر خطر می توان استفاده نمود که در صورت مثبت بودن آزمایشات تائیدی شیمیایی و فیزیکی نیز در ادامه می تواند بکار برده شود.

کلمات کلیدی

, بیوسنسور میکروبی, آلاینده های آلی, بیولومینسانس, سنجش حساسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045115,
author = {مشرقی, منصور and مهناز صفری},
title = {بررسی حساسیت بیوسنسور میکروبی لومینسانس به چندین ترکیب آلی پرخطر},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بیوسنسور میکروبی، آلاینده های آلی، بیولومینسانس، سنجش حساسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی حساسیت بیوسنسور میکروبی لومینسانس به چندین ترکیب آلی پرخطر
%A مشرقی, منصور
%A مهناز صفری
%J همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
%D 2014

[Download]