همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز , 2014-12-17

عنوان : ( بررسی تاثیر فلزات سنگین و بعضی دیگر از ترکیبات معدنی بر بیوسنسور میکروبی E.coli SM10 S1 luxAB )

نویسندگان: منصور مشرقی , مهناز صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش روز افزون آلودگی محیط های طبیعی خصوصا آبهای زیرزمینی و سطحی به فلزات سنگین و دیگر ترکیبات معدنی سبب شده است که راهکارها و روشهای جدیدی برای ردیابی این مواد طراحی و ساخته شود تا بتوان در مدت زمان کوتاهتر و با دقت بیشتر در محل آلودگی از خطر آلاینده مربوطه اطلاع یافت. روشهایی که بر پایه مواد بیولوژیکی می باشند نسبت به روشهای دیگر ازمزایای بیشتری برخوردار می باشند زیرا علاوه بر سبز بودن می تواند اثر گذاری ماده مزبور را بر سیستم های بیولوژیکی مشخص نماید. بنابراین دراین تحقیق از یک بیوسنسور میکروبی که بر اساس نشر نور لومینسانس کار می کند برای ردیابی ترکیباتی مانند کلرید جیوه، نیترات جیوه، کلرید کبالت، نیترات پتاسیم و فسفات کلسیم استفاده گردید. برای این منظور غلظت های مشخصی از بیوسنسور میکروبی و ترکیب شیمیایی مخلوط گردیده و نشر نور در دستگاه لومینیومتر در مقایسه با سویه استاندارد سنجیده شد. نتایج نشان داد که در اکثر موارد با افزایش غلظت ترکیب شیمایی، شدت نور لومینسانس کاهش یافته که نشان دهنده حساسیت بیوسنسور مزبور به تغییرات غلظت بیوسنسور مربوطه می باشد. بنابر این از بیوسنسور مزبور می توان بعنوان هشداردهنده برای آلودگی احتمالی محیط های طبیعی به این ترکیبات استفاده نمود اگرچه استفاده از بیوسنسورهای اختصاصی برای هر ترکیب و روشهای شیمیایی دقیق بعنوان روشهای تائیدی در ادامه توصیه می گردد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, ترکیبات معدنی,آلودگی آبها, بیوسنسور میکروبی لومینسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045116,
author = {مشرقی, منصور and مهناز صفری},
title = {بررسی تاثیر فلزات سنگین و بعضی دیگر از ترکیبات معدنی بر بیوسنسور میکروبی E.coli SM10 S1 luxAB},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فلزات سنگین; ترکیبات معدنی;آلودگی آبها، بیوسنسور میکروبی لومینسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فلزات سنگین و بعضی دیگر از ترکیبات معدنی بر بیوسنسور میکروبی E.coli SM10 S1 luxAB
%A مشرقی, منصور
%A مهناز صفری
%J همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
%D 2014

[Download]