همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز , 2014-12-17

عنوان : ( بررسی کیفی آب چندین چاه در مشهد توسط بیوسنسور میکروبی لومینسانس )

نویسندگان: منصور مشرقی , مهناز صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش خطر آلودگی محیط زیست با مواد آلاینده مختلف استفاده از سیستم های حساس و کارامد در بررسی آبها خصوصا آب چاهها و دیگر منابع مهم آب آشامیدنی مانند آب سدها از اولویت های ضروری سازمان های مسئول در این زمینه قرار گرفته است. لذا روشهای متعددی پایه گذاری شده است که از آنجمله می توان به روشهای بیولوژیکی و استفاده از موجودات زنده بعنوان حسگر زیستی اشاره نمود. میکروارگانیسم ها به دلیل رشد سریع و آسان و تنوع فراوان ابزارهای مناسبی در این خصوص محسوب گردیدند. باکتریهای لومینسانس دریایی مانند ویبریو فیشری بصورت کیت تهیه گردیده و برای سنجش آلودگی پساب ها مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین باکتریهای دستکاری ژنتیکی شده با کلون کردن ژنهای لاکس این باکتریها ساخته شده اند که کار با آنها به مراتب راحت تر از باکتریهای دریایی می باشد. لذا در این تحقیق پلاسمید حاوی ترانسپوزون miniTn5 luxAB به روشInsertional mutageneis و ترانسفورماسیون شیمیایی به باکتری E.coli SM10 S1 همسانه سازی گردید و کلون هایی که بیشترین شدت نور لومینسانس را از خود نشان دادند انتخاب کردیدند. در ادامه ایزوله ای که از نظر نور خروجی در طی چندین نسل پایداری داشته انتخاب و خصوصیات رشد آن در مقایسه با سویه والد مقایسه گردید و فاکتورهایی مانند غلظت آلدئید بهینه سازی گردید. سپس نمونه برداری از چاههای آب شرب چندین نقطه شهر مشهد و یک دو نمونه آب لوله کشی صورت گرفته و بعد از تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی مقدار مشخصی از آن در معرض بیوسنسور مربوطه قرار گرفت و میزان تغییرات نور لومینسانس توسط دستگاه لومینومتر ثبت گردید. نتایج نشان داد که در بعضی از چاهها کاهش شدت نور مشاهده می گردد ولی آنالیزهای شیمیایی وجود ماده آلاینده ای را مشخص ننمود بنابراین در خصوص آن چاهها آنالیزهای دقیق تری پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, آب چاهها, آلودگی, بیوسنسور میکروبی, شدت نور لومینسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045117,
author = {مشرقی, منصور and مهناز صفری},
title = {بررسی کیفی آب چندین چاه در مشهد توسط بیوسنسور میکروبی لومینسانس},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آب چاهها، آلودگی، بیوسنسور میکروبی، شدت نور لومینسانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفی آب چندین چاه در مشهد توسط بیوسنسور میکروبی لومینسانس
%A مشرقی, منصور
%A مهناز صفری
%J همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
%D 2014

[Download]