هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر )

نویسندگان: سیدعلی صحاف , مسعود چوغونی , نوید اباذری طرقبه , علیرضا علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقاله: دراین مقاله سعی شده با توجه بخرابیهای غالب درمناطق گرمسیر بااصلاح قیرخالص درجه عملکردی آن و میزان عمرخدمت دهی روسازی افزایش یابد هدف ازاین مقاله مقایسه بین خصوصیات و کارایی قیرهای پلیمری بادرصدهای مختلف و انتخاب قیرپلیمری مناسب بادرجه عملکردی مناطق گرمسیر ایران بوده است قیرهای پلیمری بررسی شده شامل مخلوط قیر 60-70پالایشگاه تهران باپلیمر LDPE پلی اتیلن سبک بادرصدهای وزنی 2و4و6و همچنین مخلوط قیر60-70باپلیمرCR پودرلاستیک بادرصدهای وزنی 10و15و20بوده که انواع آزمایشهای کلاسیک قیرشامل درجه نفوذنقطه نرمی میزان کشش پذیری خاصیت بازگشت پذیری وهمچنین آزمایش شارپ DSR برروی نمونه های پیرنشده و پیرشده با RTFO انجام پذیرفت نتایج حاصل ازآزمایشها نشان داد که با افزایش درصد پلیمرهای LDPE و پودرلاستیک به قیر درجه نفوذکاهش می یابد نقطه نرمی و بازگشت پذیری الاستیک افزایش یافته و حساسیت حرارتی قیرکمتر است خاصیت کشش پذیری دراکثرنمونه ها باکاهش همراه بوده است مقادیردرجه بالای عملکردی درهمه نمونه ها بهبود یافته است و خصوصا نمونه های اصلاحی با پودرلاستیک ازدرجه بالای عملکردی قابل توجهی برخوردار بوده اند.

کلمات کلیدی

, اصلاح قیر , LDPE , پودرلاستیک , درجه عملکردی , مناطق گرمسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045128,
author = {صحاف, سیدعلی and چوغونی, مسعود and اباذری طرقبه, نوید and علیزاده, علیرضا},
title = {اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {اصلاح قیر ، LDPE ، پودرلاستیک ، درجه عملکردی ، مناطق گرمسیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر
%A صحاف, سیدعلی
%A چوغونی, مسعود
%A اباذری طرقبه, نوید
%A علیزاده, علیرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]