دومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی، 27 آذر ماه 1393، تهران، ایران , 2014-12-18

عنوان : ( مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول )

نویسندگان: مجید غلامی , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مدلسازی و شبیه سازی پایای راکتور هیدروژناسیون فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول در راکتور سه فازی بستر چکه ای انجام گردید. واکنش های سری در سطح کاتالیست نیکل بر پایه سیلیکا رخ می دهد. از میان مدل های سینتیکی مختلف، مدل سینتیکی مناسب بر اساس مکانیسم جذب لانگمیر- هینشلوود استفاده شد. معادلات انتقال جرم و انتقال حرارت در هر دو فاز گاز و مایع به طور همزمان به کمک نرم افزار متلب حل شد. در این مدلسازی، ضریب تاثیر کاتالیست به صورت مقدار ثابت و متغیر لحاظ شد. نتایج شبیه سازی با داده های در دسترس صنعتی اعتبار سنجی شد و سپس پارامترهای اصلی فرآیند حساسیت سنجی شد. نتایج پیش بینی شده شبیه سازی با داده های واقعی تطابق بسیار خوبی را نشان می دهد. همچنین تاثیر تغییرات دما و غلظت اجزای ورودی بر دمای خروجی و غلظت محصول راکتور مطالعه شد. مدل کنونی می‌تواند در رابطه با درک رفتار دینامیک راکتور جهت کنترل و بهینه سازی آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی و شبیه سازی, هیدروژناسیون, 2- اتیل هگزانول, بستر چکه ای, مدل سینتیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045141,
author = {غلامی, مجید and دشتی, علی},
title = {مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول},
booktitle = {دومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی، 27 آذر ماه 1393، تهران، ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدلسازی و شبیه سازی، هیدروژناسیون، 2- اتیل هگزانول، بستر چکه ای، مدل سینتیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول
%A غلامی, مجید
%A دشتی, علی
%J دومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی، 27 آذر ماه 1393، تهران، ایران
%D 2014

[Download]