کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( نقش میانجی بازاریابی حسی در تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , لیلا بصیر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمان های خدماتی بخش عظیمی از سازمان های موجود در جامعه را به خود اختصاص داده اند وبرای کسب مزیت رقابتی، باید در ارائه خدمات خود همواره نوآورباشند، چرا که مشتریان در دنیای رقابتی به دنبال خدماتی جدید و نوآورانه هستند، که برای آنها تجربه ای خوشایند خلق کند.از این رو، بستر جدید بازاریابی حسی این فرصت را برای سازمان ها فراهم می کند تا به منظور ایجاد این تجربه ی خوشایند ، با ارائه خدماتی متمایز به مشتریان جدید، آنها را به مشتریان وفادار خود تبدیل کنند. مشتریانی که به سبب شکل گیری تجربه شخصی مثبت ، نه تنها مجددا به سازمان مراجعه خواهند کرد، بلکه آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می-کنند.این مقاله با بازخوانی پژوهش های پیشین به ارائه چارچوبی جامع جهت بررسی تاثیر نوآوری در خدمات بر تجربه نخست مشتری از خدمت می پردازد و سپس بر تاثیر این تجربه بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان تمرکز می نماید. بر اساس بررسی های به عمل آمده می توان بیان داشت که مدل ترکیبی ارائه شده ، می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نوآوری در خدمات, تجربه مشتری, بازاریابی حسی, قصد و نیات رفتاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045143,
author = {رحیم نیا , فریبرز and بصیر, لیلا},
title = {نقش میانجی بازاریابی حسی در تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان},
booktitle = {کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {نوآوری در خدمات، تجربه مشتری، بازاریابی حسی، قصد و نیات رفتاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش میانجی بازاریابی حسی در تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و شکل گیری نیات رفتاری مشتریان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A بصیر, لیلا
%J کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]