همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز , 2014-12-17

عنوان : ( بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی )

نویسندگان: رضا عمّارلو , مهدی پورافشاری چنار , حامد عزیزی نامقی , نوید افتاده رحمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی توسط غشاء نانوکامپوزیت فیلم نازک (n-TFC) پلی‌آمیدی مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند این غشاها برای اولین بار با هدف شیرین سازی آب شور ساخته شده‌اند اما استفاده از این غشاها جهت تصفیه انواع پساب‌ها رو به افزایش است. نحوه تأثیر متغیرهای مستقل غلظت نانوذره تیتانیوم اکسید (TiO2)، اختلاف فشار در عرض غشاء (TMP) و دمای عملیاتی برروی عملکرد غشاء بررسی و نتایج حاصل شده از آزمایش‌ها توسط روش سطح پاسخ (RSM) آنالیز شد. همچنین، معادلاتی برای پیش بینی خروجی‌های مورد نظر بر اساس متغیرهای مهم ارائه شدند که با توجه به جدول آنالیز واریانس (ANOVA) و نمودارهای مقادیر پیش‌بینی شده در مقابل مقادیر واقعی، مدل‌های ارائه شده قابل اعتماد می‌باشند. نتایج نشان می دهد که TMP و غلظت نانوذرات TiO2 بیشترین تأثیر را بر عملکرد غشاء n-TFC از دیدگاه آزمایشگاهی و آماری دارند. این غشاء قادر هستند که بیش از 90% از گوگرد موجود در خوراک را حذف نمایند. با توجه به شرایط و متغیرهای بررسی شده کمترین درصد دفع 56/92% و 94/99% بیشترین می‌باشد.

کلمات کلیدی

, غشاء نانوکامپوزیت فیلم نازک, نانوذره TiO2, پساب گوگردی, روش سطح پاسخ, آنالیز واریانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045147,
author = {عمّارلو, رضا and پورافشاری چنار, مهدی and حامد عزیزی نامقی and افتاده رحمتی, نوید},
title = {بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی},
booktitle = {همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {غشاء نانوکامپوزیت فیلم نازک، نانوذره TiO2، پساب گوگردی، روش سطح پاسخ، آنالیز واریانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد غشای نانوکامپوزیت پلی آمید/پلی سولفون به منظور تصفیه پساب حاوی ترکیبات گوگردی
%A عمّارلو, رضا
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A حامد عزیزی نامقی
%A افتاده رحمتی, نوید
%J همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
%D 2014

[Download]