هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی اندرکنش دیوار های برشی بتنی و دال های کف )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه با توجه به نقش کلیدی دیوار برشی در تامین امنیت سازه ها وتحمل بارهای جانبی، دستیابی به یک مدل صحیح و کامل از رفتار دیوار برشی، از ضرورت خاصی برخوردار است. فرضیات طراحی اغلب با ساده سازی زیاد، از اثرات المان های متصل به دیوار، در آنالیز رفتار دیوار چشم پوشی می کنند. در این میان بررسی اندرکنش دال به عنوان یکی از عناصر اصلی متصل به دیوار با دیوار برشی، فهم جامع تری از پیچیدگی های رفتار دیوار را فراهم می سازد که می تواند به بهبود روابط آیین نامه ها و در نهایت کاهش هزینه های ساخت منجر شود. در این پژوهش سعی شده است تا با و انجام آنالیز استاتیکی غیرخطی نمونه های انتخابی، به بررسی اثرات دال ها ABAQUS مدل سازی دیوار برشی و دال در نرم افزار اجزای محدود بر عملکرد دیوار برشی پرداخته شود که نتایج بیانگر افزایش ظرفیت برشی و کاهش محدوده بحرانی کرنش های کششی و فشاری دیوار برشی در حضور دال می باشد. 1.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: : دیوار برشی بتنی, دال های کف, ظرفیت برشی, اندرکنش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045175,
author = {حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی اندرکنش دیوار های برشی بتنی و دال های کف},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: : دیوار برشی بتنی، دال های کف، ظرفیت برشی، اندرکنش.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اندرکنش دیوار های برشی بتنی و دال های کف
%A حاجی کاظمی, حسن
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]