اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28

عنوان : ( بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی )

نویسندگان: جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , نازنین ناظم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Alcea L. (ختمی) با گونه های متعدد دارویی در درمان سرفه، گواتر و آماس پوستی بکار می رود. این جنس دارای بیش از 40 گونه در ایران است. در این مطالعه، خصوصیات ریزریخت شناسی سطح بذر 7 گونه از ختمی در شمال شرق ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. یافتن صفات جداکننده ی گونه های مورد مطالعه با استفاده از خصوصیات سطح بذر از اهداف این تحقیق بوده است. پس از نمونه برداری، بذر هر گونه ابتدا با میکروسکوپ نوری و سپس سطح تزئینات آن با میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات ریزریخت شناسی سطح بذر میان گونه های مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان داده و بنظر می رسد که بتوان از این خصوصیات در جدایی تاکسونومیکی گونه های Alcea بهره برد.

کلمات کلیدی

, میکروسکوپ نوری, میکروسکوپ الکترونی, شمال شرق ایران, تزئینات سطح بذر, Alcea, Malvaceae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045185,
author = {واعظی, جمیل and امیری مقدم, دریه and اجتهادی, حمید and ناظم, نازنین},
title = {بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی، شمال شرق ایران، تزئینات سطح بذر، Alcea، Malvaceae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
%A واعظی, جمیل
%A امیری مقدم, دریه
%A اجتهادی, حمید
%A ناظم, نازنین
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2014

[Download]