گزارش میراث, دوره (2), شماره (6), سال (2014-3) , صفحات (76-81)

عنوان : ( نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی در باره ی شعر حافظ )

نویسندگان: ولی اله شرف , سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل بی عنوان بودن رساله های دوانی در باره ی شعر حافظ با بررسی و نقد نسخه شناختی اثبات کرده ایم که فهرست نویسان در باره ی تعداد رساله های دوانی مرتکب اشتباه شده اند

کلمات کلیدی

, دوانی, حافظ, نقد, نسخه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045200,
author = {شرف, ولی اله and مرتضائی, سیدجواد},
title = {نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی در باره ی شعر حافظ},
journal = {گزارش میراث},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-0174},
pages = {76--81},
numpages = {5},
keywords = {دوانی، حافظ، نقد، نسخه شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی نسخه شناختی آثار جلال الدین دوانی در باره ی شعر حافظ
%A شرف, ولی اله
%A مرتضائی, سیدجواد
%J گزارش میراث
%@ 2008-0174
%D 2014

[Download]