هفتمین همایش پژو هشهای زبان و ادبیات فارسی , 2013-02-28

عنوان : ( کارکرد ایهام در شعر قیصر این پور )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به کارکرد انواع ایهام همراه با ارئه ی جدول و آمار در شعر امین پور پرداخته ایم

کلمات کلیدی

, امین پور, شعر نو, ایهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045201,
author = {مرتضائی, سیدجواد},
title = {کارکرد ایهام در شعر قیصر این پور},
booktitle = {هفتمین همایش پژو هشهای زبان و ادبیات فارسی},
year = {2013},
location = {بندر عباس, ايران},
keywords = {امین پور، شعر نو، ایهام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارکرد ایهام در شعر قیصر این پور
%A مرتضائی, سیدجواد
%J هفتمین همایش پژو هشهای زبان و ادبیات فارسی
%D 2013

[Download]