گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (4), شماره (48), سال (2013-12) , صفحات (91-103)

عنوان : ( همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) )

نویسندگان: محمد مجیدی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , سیدحسن مرعشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تاکسول یکی از مهم‌ترین داروهای ضدسرطان می‌باشد که تأمین آن عمدتاً به روش‌های زیستی وابسته می‌باشد. ژن 10- داستیل باکاتین III – اُ- استیل ترانسفراز (dbat) یکی از ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتزی تاکسول می‌باشد و می‌توان انتظار داشت افزایش بیان آن منجر به افزایش تولید تاکسول در سیستم‌های زیستی شود.‌ هدف: بررسی ویژگی‌های ژن dbat از سرخدار بومی ایران، آنالیز بیان ژن و تهیه سازه افزایش بیان ژن مذکور. روش‌ بررسی: ابتدا توالی ژن کلون شد. خصوصیات توالی با استفاده از بررسی‌های بیوانفورماتیکی مشخص شد. آنالیز بیان ژن در پاسخ به الیسیتور متیل جاسمونات و در زمان‌های مختلف انجام شد. در نهایت به منظور تهیه سازه افزایش بیان، توالی تحت کنترل پروموتر CaMV35S وکتور pCAMBIA1304 کلون شد. نتایج: مقایسه درجه شباهت توالی مشخص نمود که توالی مذکور بیشترین مشابهت را با توالی Taxus × hunnewelliana نشان می‌دهد. یک جایگزینی اسید آمینه‌ای منحصر به فرد در توالی مشاهده شد که بررسی آن نشان داد که تغییر مذکور نمی‌تواند خصوصیات کلی آنزیم را تغییر دهد و بنابراین آنزیم حاصل یک آنزیم فعال می‌باشد. آنالیز بیان ژن نشان داد که در پاسخ به متیل جاسمونات سطوح بیان ژن به میزان حداکثر 24 برابر در 12 ساعت پس از تحریک افزایش می‌یابد. در پایان، درج ژن مذکور در جایگاه مناسب وکتور افزایش بیان توسط آزمون‌های هضمی مورد تأیید قرار گرفت.‌ نتیجه‌گیری: تحریک سرشاخه‌های بریده گیاه سرخدار می‌تواند روش جایگزین مناسبی برای کشت‌های سلولی سرخدار به منظور بررسی‌های بیان ژن باشد. سادگی، سهولت و حذف مرحله زمانبر کشت‌های سلولی از مهم‌ترین مزایای آن می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سرخدار, تاکسول, همسانه‌سازی, الیسیتور, افزایش بیان, بیوانفورماتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045212,
author = {مجیدی, محمد and فارسی, محمد and بهرامی, احمدرضا and جواد بهروان and مرعشی, سیدحسن},
title = {همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.)},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2013},
volume = {4},
number = {48},
month = {December},
issn = {1684-0240},
pages = {91--103},
numpages = {12},
keywords = {سرخدار، تاکسول، همسانه‌سازی، الیسیتور، افزایش بیان، بیوانفورماتیک،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.)
%A مجیدی, محمد
%A فارسی, محمد
%A بهرامی, احمدرضا
%A جواد بهروان
%A مرعشی, سیدحسن
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 1684-0240
%D 2013

[Download]