حکمت صدرایی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (81-96)

عنوان : ( بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه )

نویسندگان: فهیمه شریعتی , کبری افشار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگیهای انسان خودشکوفا ی مازلو با اوصاف انسان در حکمت متعالیه به طور تطبیقی دربردارنده اشتراکات فراوانی است که دید مازلو و ملاصدرا را بیش از پیش به هم نزدیک می کند. همچنین این تطبیق نشان دهنده تفاوتهایی است که ریشه در دیدگاه روانشناسانه مازلو و دیدگاه فلسفی وحدت وجودی حکمت متعالیه ملاصدرا دارد

کلمات کلیدی

, خودشکوفایی , مازلو, صدرالمتالهین( ملاصدرا), انسان, روانشناسی, حکمت متعالیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045213,
author = {شریعتی, فهیمه and افشار, کبری},
title = {بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-1992},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {خودشکوفایی ، مازلو، صدرالمتالهین( ملاصدرا)، انسان، روانشناسی، حکمت متعالیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی انسان خودشکوفای مازلو با ویژگیهای انسان در حکمت متعالیه
%A شریعتی, فهیمه
%A افشار, کبری
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2016

[Download]