هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل شکنندگی لرزهای برای ساختمانهای کنترل شده )

نویسندگان: امیر باغبان , حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منحنیهای شکنندگی احتمال ایجاد خسارت خاصی در هنگام وقوع زلزله با شدت های مختلف را نشان میدهند. هدف این مقاله رسم منحنیهای شکنندگی و بررسی میزان اثر عدم قطعیتها بر روی این منحنیها برای سازههای کنترل شده میباشد. برای این منظور از ساختمان فولادی سه طبقه می- LQG محک، تجهیز شده با محرکهای فعال بهره گرفته شده است. دو کنترلری که در اینجا مد نظر قرار گرفتهاند، کنترلر فازی و کنترلر باشند. احتمال شکست در سازه مذکور به وسیله تحلیل غیرخطی سازه تحت شتابنگاشتهای مختلف تعیین شده است. برای در نظر گرفتن اثر و برای شناخت متغییرهای موثر در تحلیل عدمقطعیت از تحلیل (LHS) عدم قطعیتها بر منحنیهای شکنندگی، از روش هایپرکیوبلاتین استفاده شده است. مقایسه منحنیهای شکنندگی سازه کنترل شده نشان دهنده کاهش قابل توجه (FOSM) حساسیت به روش لنگردوم مرتبهاول در احتمال شکست سازه در مقایسه با سازه بدون کنترلر میباشد. همچنین نتایج دلالت بر کم اثر بودن عدم قطعیتها بر منحنیهای شکنندگی هر دو سازه کنترل شده و کنترل نشده دارد.

کلمات کلیدی

, عدم قطعیت. , LQG کلمات کلیدی: منحنیهای شکنندگی, کنترلر فازی, کنترلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045224,
author = {باغبان, امیر and حاجی کاظمی, حسن},
title = {تحلیل شکنندگی لرزهای برای ساختمانهای کنترل شده},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {عدم قطعیت. ،LQG کلمات کلیدی: منحنیهای شکنندگی، کنترلر فازی، کنترلر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل شکنندگی لرزهای برای ساختمانهای کنترل شده
%A باغبان, امیر
%A حاجی کاظمی, حسن
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
%D 2014

[Download]