اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06

عنوان : ( نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک )

نویسندگان: محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت, نقر, کیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045244,
author = {محبوبه رضایی and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {نانو کامپوزیت، نقر،کیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک
%A محبوبه رضایی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2014

[Download]