اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (235-245)

عنوان : ( بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن )

نویسندگان: حنّانه آقاصفری , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وجوه متمایزکننده گرایش شهروندان به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن در شهر کرج می باشد. آمار و اطلاعات با تکمیل 150 پرسش نامه از شهروندان در سال 1391 به دست آمد. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل تمایزی چند گروهی در سه گروه خریداران از بازار میوه و تره بار، مغازه خرده فروشی و وانت بار میوه نشان می دهد که دریافت وجه به صورت غیرنقدی، ارائه فاکتور خرید، کیفیت بالاتر، درجه اهمیت میوه در سبد خانوار، برخورد فروشنده، دوره زمانی باز بودن گسترده تر، بهره بردن از سود توسط فروشنده آشناتر و مدت زمان اختصاصی به خرید میوه در هر دفعه بیش ترین نقش را در ایجاد تمایز بین دو گروه خریداران مغازه های خرده فروشی و خریداران از بازار میوه و تره بار در مقابل گروه خریداران از وانت بار ایفا می نمایند. علاوه بر این، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان هزینه ماهانه خانوار، میزان خرید ماهانه میوه، قدرت دست چین کردن، قیمت منطقی تر نسبت به کیفیت، بسته بندی، تحصیلات، تعداد دفعات خرید میوه توسط خانوار در ماه، تنوع بیش تر محصولات، اعتماد به قیمت های ارائه شده و فاصله نزدیک تر به ترتیب بیش ترین نقش را در ایجاد تمایز بین گروه‌ خریداران از مغازه های خرده فروشی و گروه خریداران از بازار میوه و تره بار بر عهده دارند. در پایان پیشنهاد می شود که آموزش های لازم به منظور برخورد مناسب با خریداران به فروشندگان بازار میوه و تره بار داده شود. همچنین به بسته بندی میوه در بازار میوه و تره بار توجه بیش تری شود و این امکان فراهم شود که شهروندان بتوانند میوه ها را دست چین کنند.

کلمات کلیدی

, تحلیل تمایزی چند گروهی, بازار میوه و تره بار, مغازه خرده فروشی, وانت بار میوه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045256,
author = {آقاصفری, حنّانه and قربانی, محمد},
title = {بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {235--245},
numpages = {10},
keywords = {تحلیل تمایزی چند گروهی، بازار میوه و تره بار، مغازه خرده فروشی، وانت بار میوه، کرج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن
%A آقاصفری, حنّانه
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2014

[Download]