علوم محیطی, دوره (12), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (75-86)

عنوان : ( تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد ) )

نویسندگان: طیبه صفری , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ،تعداد 181 نمونه خاک سطحی (10-0 سانتی‌متر) در محدوده‌ای به گستردگی حدود 1500 کیلومتر مربع در محدوده دشت مشهد، از 12 واحد ترکیبی ماده مادری-کاربری متفاوت برداشت شد. غلظت عناصر سنگین به‌روش عصاره‌گیری با تیزاب سلطانی اندازه‌گیری شد. در مواد مادری فوق‌بازی-دگرگونی، میزان نیکل در دو کاربری مرتع و شهری به‌ترتیب با میانگین 8/205 و 9/68 میلی‌گرم در کیلوگرم به‌ترتیب ، اختلاف معنی‌داری با هم داشتند.در حالی که در سایر خاک‌ها، مقدار این عنصر از 2/43 تا 9/62 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود و تحت تاثیر کاربری قرار نداشت. در همه واحدها، روی با میانگین 8/48 تا 7/84 و سرب با میانگین 1/25 تا 1/36 میلی‌گرم در کیلوگرم، تغییرات کمتری نسبت به نیکل داشتند و کمتر تحت تاثیر مواد مادری قرار داشتند؛ با این‌حال، روی در واحدهای با مواد مادری دگرگونی، اندکی بیشتر از سایر مواد مادری بود. مقدار سرب و روی در کاربری شهری (فقط در مواد مادری فوق‌بازی- دگرگونی) نسبت به کاربری‌های کشاورزی و مرتع حدود 40 درصد بیشتر بود که نشان‌دهنده ورود این عناصر از منابع آلاینده بیرون از سامانه خاک بود. افزایش روی و سرب در کاربری شهری می‌تواند متاثر از فعالیت‌های صنعتی و شهری باشد.

کلمات کلیدی

, عناصر سنگین, آلودگی خاک, سنگ‌های فوق‌بازی, بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045271,
author = {صفری, طیبه and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and شمس الله ایوبی and فتوت, امیر},
title = {تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد )},
journal = {علوم محیطی},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-1324},
pages = {75--86},
numpages = {11},
keywords = {عناصر سنگین، آلودگی خاک، سنگ‌های فوق‌بازی، بینالود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد )
%A صفری, طیبه
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A شمس الله ایوبی
%A فتوت, امیر
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2014

[Download]