سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , 2014-11-12

عنوان : ( مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طور کلی فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندامهای زیر زمینی در سال اول دارای شش مرحله میباشد که به ترتیب شامل مرحله رکود (اواخر اردیبهشت تا اواخر مهر)، دوره گلدهی (اواخر مهر تا اواخر آبان)، تشکیل و آغاز رشد بنههای دختری (اواخر آبان تا اواخر آذر)، مرحله میانی رشد بنههای دختری (اواخر آذر تا اواخر دی)، مرحله نهایی رشد بنههای دختری (اواخر دی تا اواخر فروردین) و در پایان تحلیل رشد ریشه و آغاز دوره رکود (اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت) میباشد. در سالهای بعد نیز مراحل فنولوژی رشد مشابه سال اول بوده؛ با این وجود هر بنه دختری تشکیل شده در انتهای دوره رشد در سال اول، در سال دوم یک بنه مادری تلقی شده و به این ترتیب چرخه زندگی گیاه تا حدود 10 سال ادامه مییابد.

کلمات کلیدی

, بنه دختری, بنه مادری, دوره رکود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045277,
author = {کوچکی, علیرضا and سیدی, سیدمحمد},
title = {مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه},
booktitle = {سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {بنه دختری، بنه مادری، دوره رکود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه
%A کوچکی, علیرضا
%A سیدی, سیدمحمد
%J سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
%D 2014

[Download]