بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22

عنوان : ( انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت )

نویسندگان: شهاب نوری فرد , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت پژوهش پیرامون خصوصیات سیالات فوق بحرانی با درنظر گرفتن افزایش کاربرد آنها در صنایع مختلف غذایی، شیمیایی،میباشد پلیمر، نفت و گاز بیش از پیش آشکار میگردد. یکی از مهمترین خصوصیات اینگونه سیالات ، ضریب انبساط حرارتی میباشددر اکثر فرایندهایی که این مولفه در آنها کاربرد دارد، از فرض گاز ایده ال استفاده شده است. ضعف این مدل آن است که درمحدوده نقطه بحرانی، قادر به پیشبینی صحیح ضریب انبساط حرارتی نمیباشد. به همین دلیل در پژوهش حاضر به منظور تعیین ضریب انبساط حرارتی، از معادله حالت ردلیش کوانگ استفاده گردیده و رابطه ای جدید که تابع دما، فشار و ضریب تراکم پذیری میباشد، استخراج شده است. مقایسه رفتار منحنی های حاصل از این رابطه با مقادیر تجربی مطابقت خوبی را نشان میدهد. علاوه بر این انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی با دیواره های دما ثابت به صورت عددی مورد مطالعه قرارگرفته است. معادلات حاکم به روش حجم محدود و بر پایه الگوریتم سیمپل حل گردیده و پس از اعتبارسنجی با مطالعات پیشین،به مقایسه مشخصه های جریان و انتقال حرارت به ازای ضریب انبساط حرارتی مبتنی بر فرض گاز ایده آل وضریب انبساط حرارتی حاصل از این تحقیق برای سیال فوق بحرانی پرداخته شده است. در انتها روند تغییرات ضریب انتقال حرارت با فاصله گرفتن سیال از نقطه بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, جابجایی طبیعی, سیال فوق بحرانی, کانال عمودی, ضریب انبساط حرارتی, معادله رد لیش کوانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045292,
author = {نوری فرد, شهاب and تیمورتاش, علیرضا},
title = {انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {جابجایی طبیعی- سیال فوق بحرانی- کانال عمودی- ضریب انبساط حرارتی- معادله رد لیش کوانک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت
%A نوری فرد, شهاب
%A تیمورتاش, علیرضا
%J بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2014

[Download]