بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22

عنوان : ( تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی )

نویسندگان: حسن اسدزاده , علیرضا تیمورتاش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان دوفاز بخار-مایع در حضور شوک آئرودینامیکی درون یک شیپوره همگرا-واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. با ورودبخار به شیپوره و انبساط سریع در ناحیه سوپرسونیک، بخار فوق سردشده و وارد منطقه دوفازی می گردد . این حالت از بخار ناپایدارمی باشد و برای برگشت به حالت تعادل قطرات ریزی در بخار تشکیل شده که به این پدیده جوانه زایی گفته شده است. طی این پدیده به علت انتقال گرمای ناشی از تقطیر به بخار، سرعت جریان کاسته شده و فشار به طور محلی افزایش می یابد که به شوک چگالش موسوم است. در جریان مافوق صوت می توان انتظار شوک آئرودینامیکی رانیز داشت. در جریان چگالشی بخار درون شیپوره ها دمای سکون بخار به علت انتقال حرارت از فاز مایع به بخار بقا نداشته بدین منظورجهت برطرف شدن بن بست محاسباتی در طرفین شوک آئرودینامیکی نیاز به رابطه ای برای تعیین دمای سکون محلی درجریان دوفازی می باشد. با استفاده از یک رابطه ی مناسب در این خصوص نشان داده شده است که وقوع شوک آئرودینامیکی تاثیرات مهمی بر پارامترهای جریان از جمله دما، فشار، شعاع قطرات تولیدشده و میزان رطوبت خروجی شیپوره خواهد داشت که در این مقاله با تغییر دادن فشار پایین دست شیپوره و ایجاد شوک آئرودینامیک در پایین دست شوک چگالشی ، تاثیر آن بر پارامترهای مختلف جریان مورد مطالعه قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, جریان دو فاز, شوک چگالشی, فوق سردی, جوانه زایی, شوک آیرو دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045294,
author = {اسدزاده, حسن and تیمورتاش, علیرضا},
title = {تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {جریان دو فاز- شوک چگالشی- فوق سردی- جوانه زایی- شوک آیرو دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی
%A اسدزاده, حسن
%A تیمورتاش, علیرضا
%J بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2014

[Download]