یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران , 2003-08-23

عنوان : ( مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی )

نویسندگان: دریه امیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت کاربرد ویژگی های تشریحی در علوم تاکسونومی مطالعه وبررسی ساختار میکروسکپی ساقه وبرگ گونه های جنس Cirsium صورت گرفت.

کلمات کلیدی

, Cirsium, سیستماتیک, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045325,
author = {امیری مقدم, دریه},
title = {مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران},
year = {2003},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {Cirsium-سیستماتیک-خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سیستماتیک گونه های جنس Cirsium در خراسان بر مبنای ویژگی های تشریحی و تاکسونومی عددی
%A امیری مقدم, دریه
%J یازدهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران
%D 2003

[Download]