بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , 2014-10-27

عنوان : ( مدل سازی دینامیکی مبدل سری چندسطحی مختلط توان بالا )

نویسندگان: محمّد برغمدی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده —توجه به سمت توربینهای بادی چندین مگاواتی و همچنین علاقه به سیستم بادی تحریک-مستقیم سرعت-متغیر سبب ایجاد مبدلهای چندسطحه شده که کاندید مناسبی برای سیستمهای بادی بزرگ به عنوان واسط را معرفی P1P میباشد. این مقاله مبدل چندسطحه پیمانهای میکند. این مبدل که در سمت شبکه سیستم استفاده میشود، شامل مبدل سه سطحه پیمانه ای سری با مدل پل سه سطحه میباشد. مبدل طرف سه سطحه ( Neutral point clamped)(NPC) ژنراتور بر مبنای مبدل مرسوم میباشد. بر خلاف مبدلهای استفاده شده در سیستم بادی، این ولتاژ بالایی را بدست dc مبدل دارای ساختار پیمانه ای بوده و در باس جریان گردشی به طور مناسب ac میدهد. در این مبدلها اگر قسمت کاهش نیابد، ریپل ولتاژ خازن، نرخ مبدل و تلفات افزایش مییابد. بر مبنای آنالیزهای گفته شده در متن، روش کاهش جریان گردشی و ریپل ولتاژ توسعه مییابد. کاهش ریپل ولتاژ خازن به کمتر شدن مقدار خازن کمک میکند. کارایی مبدل ذکر شده و روشهای کنترل آن در محیط بررسی شده است PSCAD/EMTDC شبیهسازی واژه

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی — جریان گردشی, مبدل چند سطحه, ریپل ولتاژ خازن, سیستم انرژی بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045332,
author = {برغمدی, محمّد and قاضی, رضا},
title = {مدل سازی دینامیکی مبدل سری چندسطحی مختلط توان بالا},
booktitle = {بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی — جریان گردشی، مبدل چند سطحه، ریپل ولتاژ خازن، سیستم انرژی بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی دینامیکی مبدل سری چندسطحی مختلط توان بالا
%A برغمدی, محمّد
%A قاضی, رضا
%J بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2014

[Download]