مواد نوین, دوره (5), شماره (1), سال (2014-10) , صفحات (41-53)

عنوان : ( تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی , اندرا لاتزری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش بمنظور بررسی توزیع پذیری نانولوله کربنی در زمینه پلی اتیلن از تغییر شیمی سطح نانولوله کربنی و امواج فراصوت جهت تولید پودر کامپوزیتی استفاده شد. جهت بررسی اثر همزمان دو پارامتر مذکور بر رفتار کششی نانوکامپوزیت PE/CNT نمونه­ های استاندارد تولید گردید. نتایج بررسی­ها نشان داد که افزایش نانولوله­ های کربنی اصلاح نشده اگر چه سبب افزایش استحکام زمینه پلی اتیلن می­ شود، ولی کاهش شدید انعطاف­ پذیری پلی اتیلن خالص را به سبب آگلومره شدید باعث می­ شوند. ایجاد گروه­ های عاملی، پوشش­ دهی توسط اسید استئاریک و امواج فراصوت کنترل ابعاد مناطق کلوخه­ ای و توزیع یکنواخت نانولوله­ ها در زمینه را سبب می­ شود. نتایج پژوهش ها نشان داد که افزایش نانولوله­ کربنی اصلاح نشده سبب افزایش 12درصدی استحکام و کاهش 82درصدی انعطاف پذیری، تاثیر فاکتور اصلاحی اسید شویی و امواج فراصوت افزایش 17 درصدی استحکام و کاهش 70 درصدی انعطاف پذیری و استفاده از عامل سطحی اسید استئاریک افزایش 15% استحکام و کاهش انعطاف پذیری 60 درصد در قیاس با پلی اتیلن خالص را نشان می­ دهد. افزون بر این، نشان داده شد که در حضور پوشش سطحی اسید استئاریک نیازی به استفاده از امواج فراصوت جهت توزیع پذیری بهتر نانولوله­ ها در زمینه نیست.

کلمات کلیدی

پلی اتیلن؛ نانولوله کربنی؛ اسید استئاریک؛ امواج فراصوت؛ خواص مکانیکی؛ توزیع پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045336,
author = {صاحبیان سقی, سمانه and زبرجد, سیدمجتبی and وحدتی خاکی, جلیل and اندرا لاتزری},
title = {تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن},
journal = {مواد نوین},
year = {2014},
volume = {5},
number = {1},
month = {October},
issn = {2228-5946},
pages = {41--53},
numpages = {12},
keywords = {پلی اتیلن؛ نانولوله کربنی؛ اسید استئاریک؛ امواج فراصوت؛ خواص مکانیکی؛ توزیع پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A اندرا لاتزری
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2014

[Download]