پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی , 2013-09-11

عنوان : ( مطالعه زون های آلتراسیون درسنگهای گرانیتوئیدی منطقه چنار )

نویسندگان: بهاره شریعتی , سیداحمد مظاهری , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در نقشه 1:100000 فیض آباد قرار دارد.و از نظر زمین شناسی ساختاری منطقه مورد نظر در بخشی از بلوک لوت قرار دارد. براساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی ،ترکیب سنگ شناختی مجموعه مورد مطالعه در محدوده ،شامل هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت ،بیوتیت هورنبلند منزوگرانیت ،منزوگرانیت پورفیری وآندزیت می باشد. که از لحاظ سنی متعلق به ترشیاری هستند.حجم زیاد محلول های مشتق شده از ماگما ومخلوط شدن با آب های جوی باعث آلتره شدن سنگ ها وتشکیل زون های آلتراسیون مختلف در منطقه شده است با توجه به مطالعات صحرایی و پتروگرافی زون آلتراسیون پروپیلیتیک ،سرسیتیک و آرژیلیک قابل تشخیص است. گسترش زون پروپیلیتیک (کلریتی) در منطقه بیشتر از زون های دیگر است.به طور کلی شدت زون پروپیلیتیک کم ولی بصورت یک آلتراسیون فراگیر در اکثر سنگ های منطقه دیده میشود. گسترش اصلی آن مربوط به واحدهای سنگی بیوتیت هورنبلند منزوگرانیت،هورنبلند بیوتیت گرانودیوریت و آندزیت و کانی شاخص این زون کلریت می باشد. زون آلتراسیون آرژیلیک که در دمای پایین و شرایط شدیدا اسیدی بوجود می آید. و در منزوگرانیتها قابل مشاهده است. و با مجموعه کانیایی کوارتز و کانی های رسی مشخص می شود.زون آلتراسیون سرسیتیک در شرایط PH پایین بوجود می آیدو با مجموعه کانیایی سرسیت ، کلریت و کوارتز مشخص می شود.

کلمات کلیدی

, فیض آباد, بلوک لوت , آلتراسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045338,
author = {شریعتی, بهاره and مظاهری, سیداحمد and همام, سیدمسعود},
title = {مطالعه زون های آلتراسیون درسنگهای گرانیتوئیدی منطقه چنار},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فیض آباد،بلوک لوت ،آلتراسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه زون های آلتراسیون درسنگهای گرانیتوئیدی منطقه چنار
%A شریعتی, بهاره
%A مظاهری, سیداحمد
%A همام, سیدمسعود
%J پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی
%D 2013

[Download]