هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید چنار تربت حیدریه، فیض آباد، خراسان رضوی )

نویسندگان: بهاره شریعتی , سیداحمد مظاهری , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده های گرانیتوئیدی چنار متعلق به سن ترشیاری و در زون زمین ساختی لوت واقع شده اند .سنگهای توده گرانیتوئیدی چنار شامل سینوگرانیت ،بیوتیت هورنبلند مونزوگرانیت و گرانودیوریت است که بافت عمده این سنگ ها هیپ ایدیومورف گرانولار و همچنین دارای بافت های گرانوفیری و پرتیتی هستند.کانی های اصلی تشکیل دهنده آنها ارتوکلاز (پرتیتی)، پلاژیوکلاز، کوارتز،بیوتیت قهوه ای ،هورنبلند سبز و کانی های فرعی شامل کلریت،زیرکان ،آپاتیت ،اسفن وکانی اوپک میباشد و کانی های ثانویه شامل کلریت ،اپیدوت ،اکسید آهن و کائولن می باشد سنگ حدواسط منطقه آندزیت می باشد که دارای بافت پورفیری است این سنگها از نوع کالک آلکالن پتاسیم بالا وپرآلومین و تا حدودی متا آلومین هستند .در نمودار عنکبوتی غنی شدگی از عناصر ناسازگار K, Th.Rb,La و آنومالی منفی عناصر P,Ti,Nb,Sr,Ba را نشان می دهد .رده بندی سنگهای آذرین بر مبنای نسبتهای میلی کاتیونی در محدوده تونالیت ،گرانودیوریت ،گرانیت و کوارتز مونزونیت قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, چنار, لوت , کالک آلکالن, پتاسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045339,
author = {شریعتی, بهاره and مظاهری, سیداحمد and همام, سیدمسعود},
title = {پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید چنار تربت حیدریه، فیض آباد، خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چنار،لوت ، کالک آلکالن،پتاسیم بالا،گرانیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئید چنار تربت حیدریه، فیض آباد، خراسان رضوی
%A شریعتی, بهاره
%A مظاهری, سیداحمد
%A همام, سیدمسعود
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]