آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (94-105)

عنوان : ( بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: محمد ابراهیم خواجه پور , لیلا کریمی , مجتبی شیاسی ارانی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر و در شروع قرن جدید یکی از نگرانی های مردم ساکن کرة زمین و خصوصاً کشورهای واقع در مناطق خشک از جمله کشور ما مساله آب است به گونه ای که دسترسی به آب با کمیت و کیفیت مناسب به یک چالش مهم تبدیل شده است. خصوصیات دمایی و پایداری آب مخازن سدها را می توان با استفاده از مدلهای ریاضی پیش بینی کرد و در صورت پیش بینی مشکلات زیست محیطی، می توان از طرق مختلف برای تخفیف و تسکین آن، راه درمانی را در پیش گرفت. در این مقاله مدل دو بعدی متوسط گیری شده در عرض CE-QUAL-W2 برای شبیه سازی تراز سطح آب، دمای آب و شرایط کیفی مخزن سد شیرین دره در یک دوره یازده ماهه سال 91-90 انتخاب شد. با توجه به اینکه روند تغذیه گرایی مخزن سد شیرین دره بجنورد از اوایل مرداد ماه تشدید یافته و در شهریور ماه به بیشترین میزان خود می رسد بطوریکه وضعیت مخزن در مرحله مغذی (یوتروفیک) قرار می گیرد لذا پس از کالیبراسیون و تایید مدل، از مدل برای شبیه سازی پاسخ کیفیت آب به سناریوهای مختلف کاهش مواد مغذی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش 60 تا 70 درصدی میزان فسفر در ورودی به مخزن شرایط مخزن از یوتروفیک به مزوتروفیک تغییر وضعیت خواهد داد. ضمن اینکه در بلندمدت هم می توان با اعمال مدیریت صحیح فسفر در حوضه آبریز و کاهش میزان آن در ورودی به سد وضعیت کیفی مخزن را از لحاظ میزان فسفر کل بهبود بخشید. نتایج حاصل از این مدلسازی می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای ارزیابی استراتژیهای مختلف مدیریت کاهش بار مغذی در حوضه آبریز در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد.

کلمات کلیدی

, تغذیه‌گرایی, دمای آب, بار فسفر, مخزن سد, مدل CE-QUAL-W2.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045367,
author = {محمد ابراهیم خواجه پور and لیلا کریمی and شیاسی ارانی, مجتبی and انصاری, حسین},
title = {بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {94--105},
numpages = {11},
keywords = {تغذیه‌گرایی، دمای آب، بار فسفر، مخزن سد، مدل CE-QUAL-W2.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی)
%A محمد ابراهیم خواجه پور
%A لیلا کریمی
%A شیاسی ارانی, مجتبی
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]