مهندسی شیمی ایران, دوره (14), شماره (79), سال (2015-7) , صفحات (80-97)

عنوان : ( بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی )

نویسندگان: حسین عشقی , مهدی شنبدی , احمد امیری , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانولوله‌های کربنی در سال‌های اخیر به دلیل خواص الکتریکی قوی، هدایت حرارتی و نشر میدانی الکترونی بالا، توجه مراکز علمی و تحقیقاتی و حتی مراکز صنعتی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، چقرمگی و استحکام کششی بسیار بالا، مدول یانگ بالا و دانسیته بسیار کم نانولوله‌های کربنی منجر به تولید الیافی قوی و سبک وزن بر پایه نانولوله‌های کربنی توسط محققین شده است. اما علی‌رغم خواص فوق‌الذکر، طول ناکافی و ناپیوستگی الیاف از چالش‌های پیش روی محققان است که تحقیقات بیشتر به منظور دست‌یابی به الیافی عاری از نقض را متذکر می‌شود. در کار حاضر، به بررسی روش‌های آزمایشگاهی تولید الیاف نانولوله‌های کربنی پرداخته شده است. از روش‌های عمده تولید الیاف نانولوله‌های کربنی منتشر شده در نشریات مختلف می‌توان به ریسیدن محلول و ریسیدن حالت جامد اشاره کرد. همچنین روش‌های دیگری همچون ریسیدن الکترو فورتیک و دی الکترو فورسیس نیز به صورت محدود گزارش شده‌اند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی

, نانولوله‌های کربنی, الیاف, ریسیدن, استحکام, چقرمگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045371,
author = {عشقی, حسین and شنبدی, مهدی and امیری, احمد and زینالی هریس, سعید},
title = {بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
volume = {14},
number = {79},
month = {July},
issn = {1735-5400},
pages = {80--97},
numpages = {17},
keywords = {نانولوله‌های کربنی، الیاف، ریسیدن، استحکام، چقرمگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی
%A عشقی, حسین
%A شنبدی, مهدی
%A امیری, احمد
%A زینالی هریس, سعید
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2015

[Download]