سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی - پیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل , 2014-11-19

عنوان : ( اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر اضطراب )

نویسندگان: بهرام فرهادی مقدم , مسعود فریدونی , علی اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انواع مختلف کانابینوئیدها بر سیستم اندوکانابینوئیدی اثر کرده و نتایجی چون تسکین درد و کاهش التهاب را به همراه دارند. گیاه شاهدانه دارای کانابینوئیدهای گیاهی است که با ورود به بدن ...

کلمات کلیدی

, گیاه شاهدانه, اضطراب, سیستم اندوکانابینوئیدی, ماز صلیبی مرتفع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045374,
author = {فرهادی مقدم, بهرام and فریدونی, مسعود and اسداللهی, علی},
title = {اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر اضطراب},
booktitle = {سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی - پیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گیاه شاهدانه، اضطراب، سیستم اندوکانابینوئیدی، ماز صلیبی مرتفع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عصاره های هیدروالکلی و هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر اضطراب
%A فرهادی مقدم, بهرام
%A فریدونی, مسعود
%A اسداللهی, علی
%J سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی - پیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل
%D 2014

[Download]