تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (6), سال (2016-10) , صفحات (919-930)

عنوان : ( بررسی قابلیت دگر آسیبی و تغییرات ترکیبات فنلی در غلظت های مختلف عصاره متانولی و اتانولی حاصل از اندامهای زیر زمینی ترشک )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , مرتضی علیرضائی نغندر , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر عصاره متانولی و اتانولی بخش زیر زمینی زرشک بر رشد علفهای هرز مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, ترشک, گیاهان دارویی, ترکیبات فنلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045387,
author = {عزیزی ارانی, مجید and علیرضائی نغندر, مرتضی and طاهری, پریسا},
title = {بررسی قابلیت دگر آسیبی و تغییرات ترکیبات فنلی در غلظت های مختلف عصاره متانولی و اتانولی حاصل از اندامهای زیر زمینی ترشک},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2016},
volume = {31},
number = {6},
month = {October},
issn = {1735-0905},
pages = {919--930},
numpages = {11},
keywords = {آللوپاتی، ترشک، گیاهان دارویی، ترکیبات فنلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قابلیت دگر آسیبی و تغییرات ترکیبات فنلی در غلظت های مختلف عصاره متانولی و اتانولی حاصل از اندامهای زیر زمینی ترشک
%A عزیزی ارانی, مجید
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A طاهری, پریسا
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2016

[Download]