نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی و خصوصیات رسوب شناسی رودخانه برمهان واقع در شمال غرب نیشابور )

نویسندگان: حسام کاویان , محمد خانه باد , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای آماری، رسوب شناسی، رودخانه، برمهان، نیشابور

کلمات کلیدی

, پارامترهای آماری, رسوب شناسی, رودخانه, برمهان, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045413,
author = {کاویان, حسام and خانه باد, محمد and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی و خصوصیات رسوب شناسی رودخانه برمهان واقع در شمال غرب نیشابور},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پارامترهای آماری، رسوب شناسی، رودخانه، برمهان، نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای آماری ذرات رسوبی و خصوصیات رسوب شناسی رودخانه برمهان واقع در شمال غرب نیشابور
%A کاویان, حسام
%A خانه باد, محمد
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران
%D 2014

[Download]