فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (61-71)

عنوان : ( بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی )

نویسندگان: دانیال قهرمانی مقدم , خلیل فرهنگ دوست , علی رستگارمحمدآبادی , محمد رمضانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، ساختار میکروسکوپی، سختی سطحی و تنش پسماند در ورق های آلیاژ آلومینیوم T351-2024 که به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و با سرعت های دورانی و پیشروی متفاوت ابزار، به صورت لب به لب به یکدیگر متصل شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که آلیاژ آلومینیوم T351-2024 دارای قابلیت عملیات حرارتی است، نتایج آزمون سختی نمونه ها نشان می دهد افزایش که یک روش غیر مخرب است، تنش های پسماند در نمونه های جوشکاری شده، اندازه گیری شده است. شبیه سازی اجزا محدود فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با روش مدل حرارتی و محاسبه حرارت تولیدی در حین جوشکاری، در نرم افزار آباکوس انجام گرفته است. مقایسه مقادیر تنشهای پسماند حاصل از حل عددی با اندازه گیری های تجربی نشان می دهد، مدل عددی می تواند پیش بینی قابل قبولی از میدان تنش پسماند در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارائه دهد. بررسی نتایج تنش های پسماند نشان می دهد، با افزایش سرعت دورانی و پیشروی ابزار، مقادیر تنش در ناحیه جوشکاری شده افزایش می یابد؛ که علت آن بالا رفتن گرادیان حرارتی در اثر افزایش سرعت دورانی، و کاهش افت سختی و مقاومت بیشتر در برابر تغییر شکل پلاستیک با افزایش سرعت پیشروی ابزار است.

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی, تنش پسماند, روش پراش اشعه ایکس, روش اجزا محدود, آلیاژ آلومینیوم T351-2024
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045424,
author = {قهرمانی مقدم, دانیال and فرهنگ دوست, خلیل and رستگارمحمدآبادی, علی and محمد رمضانی مقدم},
title = {بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {15},
number = {2},
month = {December},
issn = {****-0011},
pages = {61--71},
numpages = {10},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، تنش پسماند، روش پراش اشعه ایکس، روش اجزا محدود، آلیاژ آلومینیوم T351-2024},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی
%A قهرمانی مقدم, دانیال
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A رستگارمحمدآبادی, علی
%A محمد رمضانی مقدم
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]