بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2014-04-22

عنوان : ( شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف )

نویسندگان: پدرام زمانی , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند پرچکاری یکی از مهمترین انواع اتصال در صنایع و به خصوص صنعت هوایی 3 است. اتصال پرچ یکی از مهمترین راههای اتصال دائم ورقه های نازک به هم میباشد. در این مقاله به مطالعه و بررسی مدل ریاضی حاکم بر تغییر شکل فرایند پرچکاری و همچنین مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل اجزای محدود این فرایند پرداخته می شود . در مدلسازی ریاضی، روابط مکانیکی حاکم بر فرایند پرچکاری در حالت تغییر شکل الاستیک، پلاستیک و باربرداری بررسی میشوند. سپس نتایج این روابط برای تغییر شکل و تنشهای الاستیک و پلاستیک با نتایج نرم افزار اجزای محدود آباکوس مقایسه میشوند. در مدلسازی اجزای محدود از مدل متقارن برای پرچ استفاده میشود. تلرانس بین پرچ و صفحات نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت تطابق قابل قبولی برای دو مدل ریاضی و عددی یافت شده است.

کلمات کلیدی

, فرایند پرچکاری, روش اجزای محدود, تغییر شکل, آباکوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045426,
author = {زمانی, پدرام and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف},
booktitle = {بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {فرایند پرچکاری، روش اجزای محدود، تغییر شکل، آباکوس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف
%A زمانی, پدرام
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2014

[Download]