زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (59-74)

عنوان : ( بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی شهرستان تربت­ حیدریه با توجه به امکانات و پتانسیل‌های موجود در زمینه منابع مختلف کشاورزی از امکانات ویژه‌ای برای کشت زعفران برخوردار است. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 92-91 به بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در شهرستان تربت­ حیدریه با استفاده از شاخص DRC و ماتریس تحلیل سیاسی PAM و در ادامه به بررسی مزیت نسبی صادرات زعفران پرداخته شد که به این منظور از شاخص­های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) استفاده گردید. نتایج نشان‌داد شهرستان تربت­ حیدریه در تولید زعفران دارای مزیت نسبی است. همچنین بر طبق شاخص NPC قیمت بازاری محصول بیش از قیمت سایه­ ای آن است و لذا تولیدکننده از یارانه بهره برده است و از بازار محصول حمایت می­ شود. بر طبق معیار EPC نیز مداخله­های دولت به سود تولید این محصول عمل کرده است و درمجموع از بازار نهاده و محصول حمایت می­ شود. درنهایت سودآوری خالص اجتماعی نیز در همه حالات مثبت می ­باشد. همچنین بر طبق هر دو معیار مزیت نسبی صادرات در سال­های 2012-2004 کشورهای ایران، اسپانیا و یونان به ترتیب دارای اولویت مزیت نسبی صادرات در جهان می­ باشند درحالی‌که صادرات زعفران ایران ارزش‌افزوده بالایی ندارد لذا در راستای بهبود وضعیت کنونی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی جهت کاهش تعرفه‌های صادرات، توجه به بازاریابی محصول و ارائه تسهیلات لازم ازجمله حمایت‌های ارزی پیشنهاد می­ شود.

کلمات کلیدی

تربت‌حیدریه؛ ماتریس تحلیل سیاستی؛ مزیت نسبی آشکارشده؛ مزیت نسبی آشکارشده متقارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045445,
author = {کرباسی, علی رضا and فاطمه رستگاری پور},
title = {بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2383-1529},
pages = {59--74},
numpages = {15},
keywords = {تربت‌حیدریه؛ ماتریس تحلیل سیاستی؛ مزیت نسبی آشکارشده؛ مزیت نسبی آشکارشده متقارن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران
%A کرباسی, علی رضا
%A فاطمه رستگاری پور
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]